Kinderdrehscheibe

Kako do nas

z avtobusom št. 30 (Karmeliterplatz) ali z vsemi tramvaji (glavni trg/Hauptplatz).

Naša pisarna je odprta

ob ponedeljkih: 13–17 h
ob sredah in petkih: 8.30–13 h

Kaj ponujamo

Organizacija »Die Kinderdrehscheibe« ponuja informacije o ustanovah, ki delujejo na področju izobrazbe in varstva oz. oskrbe otrok na avstrijskem Štajerskem, ter o možnostih varstva med počitnicami in o aktivnostih v prostem času.

Na voljo so vam informacije o lokacijah, obratovalnih časih, stroških, prostih mestih, velikosti skupin, možnostih integracije oktrok s posebnimi potrebami ter o pedagoških težiščih posameznih ustanov.

Ponujamo tudi svetovanja glede subvencij za varstvo in oskrbo otrok.

Na naši spletni strani najedete platformo za varuške/varovalce otrok (Babysitterplattform) in platformo za ponudbe za oskrbo med počitnicami. Enkrat letno izdajamo brošuro »Platz? Da! Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, Steiermark«, ki nudi pregled nad različnimi možnostmi za varstvo in oskrbo otrok.

Vse servisne storitve organizacije »Die Kinderdrehscheibe« so brezplačne. Predhodna prijava ni potrebna.