Kinderdrehscheibe

شما می توانید به وسیله ی اتوبوس شماره ی 30 یا با تمامی خطوط تراموا از

به آدرس ذکر شده در بالا مراجعه نمایید. Hauptplatz

ساعات کاری دفتر ما:       دوشنبه ها از ساعت 13 تا ساعت 17

                         چهارشنبه و جمعه ها از ساعت 30 : 8 تا ساعت 13

   Die Kinderdrehscheibe                                           

به شما درباره ی آموزش کودکان و راه های ممکن برای مراقبت و حمایت از آنان ونیزسرپرستی و مراقبت از کودکان درحین تعطیلات ، همچنین در گذراندن اوقات فراغت آنان در سطح اشتایرمارک اطلاع رسانی می کند.

شما گزارشی از مکان و روزهای کاری ما در طول کل سال ، هزینه ها ، جاهای خالی موجود ، تعداد افراد در هر گروه ، ادغام فرهنگی ممکن برای کودکان معلول و نکات مهم تربیتی آنان در برنامه های مورد نظر ما دریافت می نمائید.

ما شما را در ارتباط با

Kinderbetreuungsbeihilfe         (کمک رسانی در مراقبت از کودکان)

راهنمایی خواهیم نمود.

در وبسایت ما اطلاعاتی درباره ی پلاتفرم پرستار کودک، همچنین یک پلاتفرم مجزا ویژه ی تعطیلات،  موجود می باشد.