Kinderdrehscheibe

Kako do nas

z avtobusom št. 30 (Karmeliterplatz) ali z vsemi tramvaji (glavni trg/Hauptplatz).

Naša pisarna je odprta

ob ponedeljkih: 13–17 h
ob sredah in petkih: 8.30–13 h

Kaj ponujamo

Organizacija »Die Kinderdrehscheibe« ponuja informacije o ustanovah, ki delujejo na področju izobrazbe in varstva oz. oskrbe otrok na avstrijskem Štajerskem, ter o možnostih varstva med počitnicami in o aktivnostih v prostem času.

Na voljo so vam informacije o lokacijah, obratovalnih časih, stroških, prostih mestih, velikosti skupin, možnostih integracije oktrok s posebnimi potrebami ter o pedagoških težiščih posameznih ustanov.

Ponujamo tudi svetovanja glede subvencij za varstvo in oskrbo otrok.

Na naši spletni strani najedete platformo za varuške/varovalce otrok (Babysitterplattform) in platformo za ponudbe za oskrbo med počitnicami. Enkrat letno izdajamo brošuro »Platz? Da! Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder, Steiermark«, ki nudi pregled nad različnimi možnostmi za varstvo in oskrbo otrok.

Vse servisne storitve organizacije »Die Kinderdrehscheibe« so brezplačne. Predhodna prijava ni potrebna.

Mit finanzieller Unterstützung des