Kinderdrehscheibe

Savjetovalište o ustanovama
za predskolško obrazovanje djece

Karmeliterplatz 2, 8010 Graz
Tel.: 0316/37 40 44
kinderdrehscheibe@stmk.volkshilfe.at
www.kinderdrehscheibe.net

Radno vrijeme sa strankama

Ponedeljak: 13.00 h do 17.00 h
Srijeda i petak: 8.30 h do 13.00 h

Ponuda

• Informacije i savjetovanje o moguc’  nostima smještaja djece u ustanove za predškolsko
obrazovanje kao i u ustanove za popodnevni boravak školske djece u cjeloj Štajerskoj.

• Informacije o ustanovama za slobodne aktivnosti te smeštaj
djece u toku školskih raspusta.

• Informacije o dnevom kao i godišnjem radnom vremenu, troškovima, slobodnim mjestima, pedagoškim sadržajima, moguc’  nostima integracije djece zaostale u razvoju.

• Informacije o moguc’  nostima i uslovima za ostvarivanje novcˇ  ane pomoc’  i za pokric’  e
troškova cˇ  uvanja djece od Biroa za zapošljavanje i Republike Štajerske.

• Obavještajni materijal:
Knjižica »Platz? Da!« Sa ustanovama za predškolsko obrazovanje
kao ustanovama za popodnevni boravak školske djece.

Troškovi i prethodna najava

Sve usluge kao i obavještajni materijal su besplatni.

Prethodna najava nije potrebna.

Mit finanzieller Unterstützung des